Cách phát hiện tiếng em bé khóc bằng iPhone

Đánh giá sản phẩm

Tính năng này có sẵn trên iPhone cho phép điện thoại gửi thông báo khi có âm thanh ở mức nhất định được phát hiện.

Để bật tính năng phát hiện âm thanh trên iOS, vào Cài đặt > Trợ năng > Nhận biết âm thanh > kích hoạt mục Nhận biết âm thanh. Sau khi bật, iPhone hoặc iPad sẽ liên tục ghi lại âm thanh xung quanh, dùng thuật toán để thông báo nếu có âm thanh nhất định được phát hiện.

Người dùng có thể vào phần Âm thanh chọn những tiếng động mà thiết bị phát hiện và thông báo ví dụ như tiếng cho sủa, còi xe hơi, chuông cửa, em bé khóc… Có 13 loại âm thanh mà apple có thể nhận biết được trong tinh năng này.

10409052021 1

10409052021 2

Sau khi bật tính năng, biểu tượng Nhận biết âm thanh sẽ xuất hiện tỏng Control Center, giúp chọn nhanh các loại âm thanh cần nhận biết. Người dùng có thể có nhiều loại âm thanh để nhận diện đồng thời. Khi phát hiện âm thanh, người dùng sẽ nhận được thông báo.

Những người có vấn đề về thính giác nên bật tính năng này để nhận biết tiếng chuông cửa, chuông báo cháy hay tiếng còi xe khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, một số công ty như Google hay Amazon cũng trang bị tính năng tương tự cho các sản phẩm. Với loa thông minh Amazon Echo, người dùng có thể thiết lập để cảnh báo khi có tiếng báo động hoặc vỡ kính. Trong khi đó, smartphone Google Pixel có thể dùng micro để hỗ trợ tính năng phát hiện tai nạn xe hơi.