96% người dùng iOS chặn tính năng theo dõi của các ứng dụng

Đánh giá sản phẩm

Cuộc khảo sát của Flurry Analytics sau khi Apple phát hành iOS 14.5 cho thấy chỉ 4% người dùng tại Mỹ cho phép các ứng dụng theo dõi mình.

Theo khảo sát trên 2,5 triệu người dùng iOS tại Mỹ, chỉ 4% chọn tham gia và cho phép bên thứ ba theo dõi hoạt động của mình, còn 96% chọn không bị theo dõi trực tuyến và thông qua các ứng dụng mà họ đang sử dụng. Những người chọn tham gia và cho phép thứ ba theo dõi sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo định hướng.

Theo khảo sát với 5,3 triệu người sử dụng iOS trên toàn cầu, chỉ có 12% người dùng chọn tham gia và sẽ tiếp tục bị các ứng dụng của bên thứ ba theo dõi, 88% còn lại chọn từ chối.

5459868 cover 3270 1620494120

Trước đó, theo khảo sát tiến hành vài ngày sau khi Apple ra mắt tính năng Minh bạch theo dõi ứng dụng trong iOS 14.5, 47% người tham gia trả lời họ đang cho phép ứng dụng theo dõi. Tuy nhiên, con số này đã nhanh chóng thay đổi.

Kết quả khảo sát là tin không tốt đối với các công ty như Facebook với doanh thu quảng cáo trực tuyến trong năm 2020 đạt 84 tỷ USD. Với iOS 14.5, các ứng dụng phải được quyền cho phép của người dùng trước khi truy cập vào số nhận dạng quảng cáo ngẫu nhiên của thiết bị. Từ đó theo dõi hoạt động của người dùng trên các ứng dụng và trang web.

Hiện tại, một vài ứng dụng như Facebook hay Instagram sau khi cập nhật đã hiện thông báo tại sao người dùng cần để ứng dụng này theo dõi, nhằm kêu gọi mọi người tắt tính năng chặn theo dõi trên iOS 14.5.