• Bảng báo giá LỖI HAO NGUỒN (Ăn nguồn)

  200.000 

  Giá sửa siêu rẻ, minh bạch tin cậy

  STT MODEL GIÁ (Nghìn) 1 IP 5 200 2 IP 5S 200 3 IP 6 200 4 IP 6 PLUS 200 5 IP 6S 200 6 IP 6S PLUS 300 7 IP 7 300 8 IP 7 PLUS 350 9 IP 8 400 10 IP 8 PLUS 400 11 IP X 500 12 IP XR 500 13 IP XS 500 14 IP XS MAX 600 15 IP 11 600 16 IP 11 PRO 600 17 IP 11 PRO MAX 700 18 IP 12 800 19 IP 12 MINI 800 20 IP 12 PRO 900 21 IP 12 PRO MAX 950 22 IP 13 950 23 IP 13 MINI 1.000 24 IP 13 PRO 1.000 25 IP 13 PRO MAX 1.000 26 IP 14 1.000 27 IP 14 PLUS 1.000 28 IP 14 PRO 1.200 29 IP 14 PRO MAX 1.200 30 IP 15 1.500 31 IP 15 PLUS 1.500 32 IP 15 PRO 1.750 33 IP 15 PRO MAX 1.950
 • Bảng báo giá lỗi iPhone mất nguồn

  250.000 

  Giá sửa siêu rẻ, minh bạch tin cậy

  STT  MODEL GIÁ (1000đ)  1  IP 5 250  2  IP 5S 250  3  IP 6 250  4  IP 6 PLUS 300  5  IP 6S 300  6  IP 6S PLUS 300  7  IP 7 350  8  IP 7 PLUS 500  9  IP 8 500  10  IP 8 PLUS 600  11  IP X 500  12  IP XR 500  13  IP XS 500  14  IP XS MAX 500  15  IP 11 500  16  IP 11 PRO 500  17  IP 11 PRO MAX 600  18  IP 12 600  19  IP 12 MINI 600  20  IP 12 PRO 800  21  IP 12 PRO MAX 800  22  IP 13 800  23  IP 13 MINI 800  24  IP 13 PRO 1.000  25  IP 13 PRO MAX 1.000  26  IP 14 1.000  27  IP 14 PLUS 1.000  28  IP 14 PRO 1.000  29  IP 14 PRO MAX 1.000  30  IP 15 1.000  31  IP 15 PLUS 1.000  32  IP 15 PRO 1.000  33  IP 15 PRO MAX 1.000  
 • Bảng báo giá Sàng Main các đời iPhone

  500.000 

  Giá sửa siêu rẻ, minh bạch tin cậy

  STT MODEL SÀNG MAIN (MAIN+CÔNG) 1 IP 5   2 IP 5S   3 IP 6 500 4 IP 6 PLUS 500 5 IP 6S 500 6 IP 6S PLUS 500 7 IP 7 500 8 IP 7 PLUS 500 9 IP 8 500 10 IP 8 PLUS 500 11 IP X 600 12 IP XR 600 13 IP XS 600 14 IP XS MAX 700 15 IP 11 700 16 IP 11 PRO 800 17 IP 11 PRO MAX 1000 18 IP 12 1000 19 IP 12 MINI 1000 20 IP 12 PRO 1000 21 IP 12 PRO MAX 1200 22 IP 13 1200 23 IP 13 MINI 1200 24 IP 13 PRO 1200 25 IP 13 PRO MAX 1500 26 IP 14 1200 27 IP 14 PLUS 1500 28 IP 14 PRO 1500 29 IP 14 PRO MAX 1500 30 IP 15 2.000 31 IP 15 PLUS 2.000 32 IP 15 PRO 2.000 33 IP 15 PRO MAX 2.000
 • Bảng giá Thay Ổ Cứng (Bộ nhớ trong) iPhone

  300.000 

  Giảm giá Sock dịch vụ sửa chữa trên main.

  STT MODEL GIÁ THAY Ổ CỨNG (Ổ+CÔNG) 1 IP 5 300 2 IP 5S 300 3 IP 6 300 4 IP 6 PLUS 300 5 IP 6S 300 6 IP 6S PLUS 300 7 IP 7 300 8 IP 7 PLUS 300 9 IP 8 400 10 IP 8 PLUS 500 11 IP X 600 12 IP XR 600 13 IP XS 600 14 IP XS MAX 600 15 IP 11 600 16 IP 11 PRO 600 17 IP 11 PRO MAX 700 18 IP 12 700 19 IP 12 MINI 700 20 IP 12 PRO 800 21 IP 12 PRO MAX 1.000 22 IP 13 1.000 23 IP 13 MINI 1.000 24 IP 13 PRO 1.000 25 IP 13 PRO MAX 1.000 26 IP 14 1.000 27 IP 14 PLUS 1.200 28 IP 14 PRO 1.200 29 IP 14 PRO MAX 1.200 30 IP 15 1.200 31 IP 15 PLUS 1.500 32 IP 15 PRO 1.500 33 IP 15 PRO MAX 1.500   Giá trên đã bao gồm công sửa chữa, KHÔNG phát sinh thêm chi phí nào khác. Bảo hành 3 tháng Chương trình GIẢM GIÁ SOCK trong tháng với tất cả dịch vụ sửa chữa tại Di Động Toàn Cầu. Áp dụng đối với tất cả khách hàng online và offline. Hoàn phí 100% nếu khách hàng không hài lòng
 • Sale

  BẢNG GIÁ THAY PIN IPHONE

  150.000 

  Giá rẻ bất ngờ

  Ngồi chờ lấy ngay

      PIN FLYCDI       STT MODEL DUNG LƯỢNG CHUẨN DUNG LƯỢNG CAO PIN SÀNG CỔ CÁP PIN JAPAN POWER PISEN 1 IP 5       150 220 2 IP 5S       150 180 3 IP 6 250 290   200 350 4 IP 6 PLUS 290 350   250 400 5 IP 6S 250 290   220 380 6 IP 6S PLUS 290 350   250 420 7 IP 7 290 350   250 390 8 IP 7 PLUS 350 400   290 500 9 IP 8 290 350   250 550 10 IP 8 PLUS 350 400   290 650 11 IP X 390 450   350 750 12 IP XR 450 550 450 390 750 13 IP XS 450 550 450 390 790 14 IP XS MAX 550 650 500 495 850 15 IP 11 550 650 500 450 750 16 IP 11 PRO 690 750 500 650   17 IP 11 PRO MAX   850 550 650 1.250 18 IP 12   750 500 600 1.050 19 IP 12 MINI 650 750 500 550 1.050 20 IP 12 PRO   750 550 690 1.150 21 IP 12 PRO MAX   950 650 850 1.350 22 IP 13 790   600 750   23 IP 13 MINI 800   600 750   24 IP 13 PRO 950   650 850   25 IP 13 PRO MAX     750 850   26 IP 14     700 750   27 IP 14 MAX     850 800   28 IP 14 PRO     900 850   29 IP 14 PRO MAX     950 950     Giá trên đã bao gồm công thay thế, KHÔNG phát sinh thêm chi phí nào khác. Bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 Chương trình GIẢM GIÁ SOCK trong tháng với tất cả dịch vụ sửa chữa tại Di Động Toàn Cầu. Áp dụng đối với tất cả khách hàng online và offline. Hoàn phí 100% nếu khách hàng không hài lòng